Uw specialist in beweging!
 • Acupunctuur Kapelle
 • Fysiotherapie Biezelinge
 • Fysio Kapelle
 • Sportysiotherapie Kapelle
 • Kinderfysiotherapie Kapelle
 • Manuele therapie Kapelle
 • Fysiotherapie Kapelle

Schrijfproblemen bij kinderen

Schrijven is het op papier zetten van een boodschap en kan gezien worden als een motorische vaardigheid, een communicatiemiddel en een expressiemiddel. Wanneer kinderen op school leren schrijven, ondersteunt dit de herkenning van woorden en letters. Hierdoor bied dit ook een ondersteuning in het leren lezen.

Momenteel heeft ongeveer een kwart van de kinderen in het basisonderwijs te maken met schrijfproblemen. Er is sprake van een schrijfprobleem wanneer er een onleesbaar schrift is, wanneer er tempoproblemen zijn en/of pijn en vermoeidheid tijdens het schrijven. Omdat meerdere factoren van invloed zijn op het schrijfproces, is het van belang hier goed inzicht in te krijgen zodat er een gerichte interventie gestart kan worden.

In de kinderfysiotherapie hebben wij hiervoor gerichte, gestandaardiseerde testen met normwaardes en richten wij ons in het schrijfproces op de fijne motoriek. Een achterstand in de fijn motorische ontwikkeling kan zich al uiten in de kleutertijd (groep 1-2). In groep 3 zijn de meeste fijn motorische problemen, aangezien het kindje in die groep leert schrijven.

Veel schooltaken vragen fijnmotorische vaardigheden, zoals:
 • Werkjes waarbij geknipt, gekleurd en geplakt wordt;
 • Het maken van werkbladen waarbij getekend en 'geschreven' wordt;
 • Het manipuleren van kleine voorwerpen bij het maken van een kralenplank en het naleggen van ruimtelijke figuren;
 • Het manipuleren met voorwerpen voor het rekenen en lezen (bv. letteplanken);
 • Het open en dichtdoen van de rits van een rugzak
 • Zelfzorgtaken, zoals eten en drinken.
Wanneer wij als kinderfysiotherapeut aan de hand van het onderzoek weten waar we ons op moeten richten in het schrijfproces, starten wij een gerichte behandeling met haalbare doelen. Hierbij kan je denken aan het verbeteren van de zit- en werkhouding, het oefenen van de fijne motoriek in de vingers, het (opnieuw) aanleren van een motorprogramma van een letter en het aanleren of verbeteren van de pengreep.
Ook kan er na het onderzoek besloten worden om niet verder te gaan op het gebonden schrift, zoals kinderen dat standaard leren op school, maar om juist voor blokschrift te kiezen. Dit is voor sommige kinderen makkelijker, waardoor ze toch mee kunnen komen met de rest van de klas en ze geen achterstand oplopen in de groep.
Is het schrijven in zowel gebonden- als blokschrift een probleem, dan kan er altijd nog voor gekozen worden om een laptopaanvraag te doen.

In groep 1 – 2 oefenen wij bijvoorbeeld met kralen krijgen, het manipuleren / draaien van een kraal tussen de vingers, binnen de lijntjes kleuren, prikken en knippen – plakken en het voorbereidend schrijven. Het is belangrijk dat wanneer er opvallendheden zijn in deze groepen, daar zo snel mogelijk op in te spelen en extra te oefenen. Door extra begeleiding kunnen er (grotere) problemen in groep 3 mogelijk voorkomen worden. Wanneer de kinderen in groep 3 zitten, spelen wij onder andere in op het schrijfwerk dat er in de klas gegeven wordt. Hierdoor kan een achterstand t.o.v. de rest van de klas (deels) voorkomen worden. Letters of vormen die moeizaam gaan worden hierbij extra geoefend.