Op het gebied van verloskunde werken wij samen met Verloskundigenpraktijk Goes.

Verloskunde

In onze praktijk werken vijf verloskundigen: Anneke, Nicky, Rianne, Johanna en Gerlinda. Dit klinkt misschien als een groot team. Maar daardoor kunnen we er wel voor zorgen dat je altijd een vertrouwd gezicht ziet: bij de reguliere controles op onze praktijk, bij thuiscontroles, bij de bevalling en in het kraambed. Ook als meer vrouwen tegelijkertijd bevallen, komt er een verloskundige van het eigen team naar je toe. Wij staan 24 uur per dag 7 dagen per week voor je klaar.

Wij geloven in het vermogen van een vrouw om een kind op eigen kracht te kunnen baren. Tijdens de zwangerschap en bij de voorbereiding op de bevalling zal onze zorgverlening hierop gericht zijn. We staan open voor jouw persoonlijke wensen rondom zwangerschap en bevalling. We zijn ons ervan bewust dat we als mens niet alles in de hand hebben. Loopt de bevalling anders dan je gehoopt had, bedenk dan:

'Het succes van een bevalling hangt niet af van het uiteindelijke verloop, noch van het feit of het een moeilijke of een makkelijke bevalling was. Het succes wordt bepaald door het gevoel dat je alles hebt gedaan om je baby veilig ter wereld te brengen en dat je daarbij liefdevol geholpen bent. Dan maakt het niet meer uit hoe je uiteindelijk bevalt: thuis, in het ziekenhuis, met een vacuĆ¼mpomp, een ruggenprik of een keizersnede.'

Wij hechten belang aan de kwaliteit van de door ons verleende zorg en werken allemaal volgens standaarden en richtlijnen opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Regelmatig worden door ons bijscholingen gevolgd. We houden ons op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in onze beroepsgroep. We staan ook allen ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV.