Privacyverklaring

 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt bij aanmelding in de praktijk

FysioKapelle kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FysioKapelle, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FysioKapelle verstrekt. FysioKapelle kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw Medische Gegevens (die u zelf verstrekt)


 

Waarom FysioKapelle deze gegevens nodig heeft

FysioKapelle verwerkt bovenstaande gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan FysioKapelle uw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling.


 

Hoe lang FysioKapelle gegevens bewaart

FysioKapelle bewaart uw persoonsgegevens in een driedubbel beschermd patiëntendossier. De NAW gegevens worden bewaard tot u aangeeft deze te verwijderen uit ons dossier. Deze kunnen echter niet worden verwijderd wanneer er historie is mbt facturen. Uw medische gegevens worden volgens de Rijksoverheid gestelde eisen bewaard. FysioKapelle moet uw dossier minimaal 15 jaar bewaren. U mag vragen om u dossier langer te bewaren of te vernietigen. 


Langer dan 15 jaar bewaren

FysioKapelle kan uw dossier langer dan 15 jaar bewaren. Dit moet als dit voor 'goed hulpverlenerschap' nodig is. Dat betekent dat FysioKapelle uw gegevens langer nodig heeft om u goed te behandelen. Dat is bijvoorbeeld in situaties van langlopende of terugkerende behandelingen. Bijvoorbeeld bij chronische ziekten. Maar ook bij ziektes die terug kunnen komen of bij ziektes waarbij u complicaties kunt krijgen. 

 

Zelf verzoeken om langer of korter te bewaren

U kunt FysioKapelle vragen uw gegevens langer dan 15 jaar te bewaren. Maar u kunt ook om vernietiging van gegevens vragen. 

 

Bewaren van verwijzingen

FysioKapelle is verplicht naar de zorgverzekeraars de verwijzingen 5 jaar te bewaren

 

Bewaren van financiële administratie

FysioKapelle is verplicht naar de Belastingdienst de financiële administratie 7 jaar te bewaren.  

 

Delen met anderen

FysioKapelle verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van het fysiotherapeutische onderzoek en/of behandeling, na toestemming van u persoonlijk. Deze toestemming zal worden ondertekend.


 

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.


Geen cookies
Wij maken geen gebruik van Cookies.

Statistieken
Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

- Bezoekersaantallen

- Land van herkomst

- Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)

- Bezochte pagina's van onze website

- Tijdstip van het bezoek


Geen van bovenstaande gegevens kan aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.


 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en patiëntendossier in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fysiokapelle.nl FysioKapelle zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bij complexe aanvragen heeft FysioKapelle het recht om binnen 3 maanden te reageren. 


Beveiligen

FysioKapelle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FysioKapelle maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FysioKapelle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met FysioKapelle:


FysioKapelle is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Biezelingsestraat 7, 4421 BL Kapelle

Telefoon: 0113-342925

E-mailadres: info@fysiokapelle.nl

Website: www.fysiokapelle.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 20163374