Wilko Vermuë en Trudy Hermsen - Bruisten zijn onze therapeuten

Schouderklachten

In Nederland zijn er gemiddeld zo een 230.000 schouderblessures per jaar. Schouderklachten is het 2e probleem (na lage rugklachten) wat circa 16-21% van Nederlandse bevolking treft. Het natuurlijk herstel (dat klachten uit zichzelf weer verdwijnen) bij schouderklachten is niet gunstig: Daarnaast is er een hoge kans op herhaling van de schouderklachten. Hoe korter je last van schouderklachten hebt, des te beter het herstel/de prognose. Dus zorg dat je tijdig je schouderklachten laat beoordelen!

Schouderklachten zijn grofweg in 2 categorieën in te delen:

1. Traumatische schouderklachten (bv na een val of sportongeval)
2. A-traumatische schouderklachten (hier is geen duidelijke aanleiding voor het ontstaan)

Bij de traumatische schouderklachten is de trauma-analyse (goed uitvragen hoe het gebeurd is en welke klachten er kort na het ongeval waren) in combinatie met een gericht onderzoek van de schouder van groot belang. De fysio-manueeltherapeut kan dan een inschatting maken of terug verwijzing naar een huisarts of doorverwijzing naar een (schouder)orthopeed nodig is.
Soms is aanvullend onderzoek (röntgenfoto, echografie, MRI) nodig om schade aan schouderstructuren aan te tonen dan wel uit te sluiten.

Bij de a-traumatische schouderklachten is de uitdaging nog groter om een goede patroonherkenning te krijgen. Een uitgebreid vraaggesprek in combinatie met een gericht klinisch onderzoek van de schouder en alle mogelijk betrokken systemen (schoudergordel, wervelkolom, organische invloeden) is dan noodzakelijk.

Conclusie hiervan kan zijn dat het:

a. een lokale (zuivere) schouderklacht betreft;
b. een uiting is in de schouder van een andere klacht (een zogenaamde "gekleurde" schouderklacht).

Binnen Groepspraktijk FysioKapelle zijn Trudy Hermsen en Wilko Vermuë onze schoudertherapeuten en beiden zijn lid van het SNZ (SchouderNetwerk Zeeland).

Voor meer informatie over het SNZ; zie de website:
www.snzeeland.nl of www.schoudernetwerk.nl