Al onze therapeuten behandelen rugklachten, maar Wilko Vermuë en Nick Peursum hebben de specialisatie Manueeltherapie gedaan.

Rugklachten

Rugklachten is de meest voorkomende klacht van het bewegingsapparaat onder de Nederlandse bevolking. De daarmee gepaard gaande zorgkosten en kosten door uitval op het werk zijn dan ook enorm. Binnen de fysio-manuele therapie zien wij veel mensen met lage rugklachten. Geen enkele (lage) rugklacht is dezelfde en ieder mens is ook hierbij uniek. Grofweg kunnen lage rugklachten ingedeeld worden in:
  1. a-specifieke lage rugklachten
  2. specifieke lage rugklachten (bv een hernia)
1. Voor a-specifieke lage rugklachten is eigenlijk niet één specifieke structuur (gewricht/spier/tussenwervelschijf) aan te wijzen die de (pijn)klachten in de rug veroorzaakt. Vandaar dat bij deze klachten een 3-deling gehanteerd wordt. Dit wordt bepaald door de tijdsduur van bestaan van deze lage rugklachten: Grofweg kunnen lage rugklachten ingedeeld worden in:
  1. tot 6 weken last (acute)
  2. van 6 weken tot 12 weken last (subacute)
  3. langer dan 12 weken last (chronische)
Binnen deze indeling wordt telkens bekeken welke factoren (werk, persoonsgebonden, etc.) het normale herstel in de weg staan. Dit is een individuele beoordeling en dit bepaalt met name welke therapievorm vervolgens gekozen zal worden. Zo zal in de acute en subacute fase, waarbij er onvoldoende herstel plaats gevonden heeft, b.v. eerder gekozen worden voor manuele therapie en/of oefentherapie. In de chronische fase (langer dan 12 weken) kan oefentherapie in combinatie met andere hulpverlening (werkplekonderzoek, inzet psycholoog/maatschappelijk werker ed.) een belangrijke pijler zijn binnen de behandeling.

Specifieke lage rugklachten worden behandeld volgens de KNGF-richtlijnen en in overleg met de behandelend huisarts of specialist.

Voor meer informatie zijn wij elke dag te bereiken via telefoon: 0113-342925 of email: info@fysiokapelle.nl